Мядзел турыстычны
Мядзел інфармацыйны
 Мядзел дзелавы
Рус
En
Бел

Адрас:
222397 г. Мядзел, пл. Леніна, 1
Тэлефон: 8 01797 55-3-72
Гарачая лінія:
8 01797 55-3-72

Навіны вобласці

30 верасня 2019

У Беларусі выбралі "Уладара сяла": як і за што змагаліся сем'і з усіх абласцей

Шэсць маладых сем'яў 28 верасня змагаліся за званне "Уладара сяла" у Ракаве Валожынскага раёна. Чым здзівіў конкурс - у рэпартажы карэспандэнта МЛЫН.ВУ.

На цэнтральнай плошчы Ракава кожная каманда ўдзельнікаў конкурсу ўладкавала падворак з выставай сваіх мастацкіх работ. Да прыкладу, сям'я Мечкоўскіх з Маладзечанскага раёна прадставіла на суд журырозныя вырабы з дрэва-разьбяныя дошкі, ключніцы, талеркі, падсвечнікі.

- Разьбой па дрэве захапіўся пару гадоўтаму, калі пачаў будаваць дом у аграгарадку Лебедзеве. Першая мая праца-доўгаяталерка ў выглядзеладдзі, зробленая з аполак, - успамінае Пётр Мечкоўскі.

Далей удзельнікаў чакаў кулінарны конкурс. Кожная сям'я павінна была прадставіць на суд журы і публікі страву ўласнага прыгатавання. Практычна ўсе-з гародніны, якія вырасцілі самі. Больш за ўсё разнастайных нарэзак, салат, пірагоў, бульбяных вырабаў заўважыў на стале прадстаўнікоў Полацкага раёна Віцебскай вобласці з аграгарадка Кушлікі.

- Наш аграгарадоклічыццаагародніннайсталіцайполацкайзямлі, таму мы прывезьлі цэлы бульбяны каравай, - паказваюць незвычайную страву канкурсанты Аляксандр і Алена Цяцера. - У імбольш за дзесятак розных гатункаў, усе янывырашчаныя ў нашым родным сельгаспрадпрыемстве ААТ "Кушлікі".

Калі б у спаборніцтвах на лепшаепадвор'е ацэньвалі выключна гасціннасць, упэўнены, перамогадасталася б сям'і з Полацкагараёна. Аднактрэба было яшчэ як-небудзь цікава расказаць аб сваёй сям'і і забаўляцьгасцей, у роліякіхвыступалісуддзі. Тут лепш за ўсіхглядзелі, а дакладнейспявалі, танцавалі і жартавалі пары з Гомельскай, Гродзенскай і Мінскайабласцей. Так, пара Мечкоўскіх з цэнтральнага рэгіёну з гумарам і ў вершах распавялапрасваіхтрохцудоўныхсыноў і пра тое, як будавалі дом у аграгарадкуЛебедзева. Гаспадыняпрыгэтымпадкрэсліла: яе мужа, лекара па адукацыі, стэтаскоппатрэбны ў першую чаргу для таго, кабслухацьжонку.

Пасляўдзельнікаўчакала спаборніцтва пад назвай "Па дровы". У ім пары падзялялібярвёныпілой "Дружба" на трычасткі. Потыммужысякерамірасколваліатрыманыякалоды, а жонкіакуратнаскладалі палены.

Таксамакіраўнікісямействаўмайстравалі з драўніныапрацоўчыядошкі, а мамы з дзецьмііхраспісвалі. А вось конкурс па стварэнні скульптуры з саломы з-за праліўногадажджупрыйшлосяадмяніць.

Нямалаклопатаўдрэннаенадвор'едаставілаканкурсантам і ў заключнымспаборніцтве "Сялянскіяпрысмакі". Тут трэба было прыгатаваць на драўлянайкалодзедранікі. Улічваліся не толькі час, але і афармленнестравы, яго густ. Спачаткуўсёішло гладка. Бацькі, нібыкухонныякамбайны, за пару хвілінздрабнілікожны па 10 бульбін.

Далей гаспадыньківокамгненназмяшаліўсепатрабаваныя для стравыінгрэдыенты. Заставаласятолькіразвесціагонь і прыгатавацьдранікі. Тут мужчынамдавялосяпапацець. Чагоянытолькі не рабілі, кабраспаліцьвымаклыякалоды, - піхалі ў шчыліныпаперы, беражлівапрыкрывалі палены парасонамі, выкарыстоўвалігазавыягарэлкі.

- Не падсмажу, так закапчу, - падтрымлівалажартамі мужа, трымаючыпатэльню ў руках, прадстаўніцацэнтральнагарэгіёнуВольгаМечкоўская.

Хутчэй за ўсіхудалосяздабыцьагонь і зрабіцьдранікісям'і з Магілёўскайвобласці. Яны і сталі "Уладарамі сяла—2019".

Пераможцы-тэхнік-асемянатар Васіль і лабарант па малаку Кацярына Фядотавы жывуць у аграгарадку Барчыцы Кіраўскага раёна. Пара выхоўваетраіх сынавей: дзесяцігадовагаМікіту, пяцігадовага Івана і гадавалага Іллю. У якасціпрызазапершаемесцасям'яатрымалакультыватар.

Другоемесца і пральнаямашынадасталісяВіктару і НаталліЯнкавічам з гарадскогапасёлкаАстрыноШчучынскагараёнаГродзенскайвобласці.

ТрэцяемесцазаняліБарыс і ЮліяЯраш з аграгарадкаКрынічныМазырскагараёнаГомельскайвобласці. Яныпавезлідадому з Ракаватэлевізар.

Адзначым, што і іншыясем'і не засталіся без прызоў. Кожная камандаатрымала па 2040 рублёў, ровары, касметыку, прысмакі і мяккіяцацкі.

Тамара Міхайлаўна, жыхаркаРакава:

- Праводзіцьтакія конкурсы трэба, кабпадымацьаўтарытэтнасельніцтва, якоежыве ў вёсцы. Прыемна, штомаямалаярадзімамаетакіаўтарытэтякаснайпляцоўкідляправядзеннякультурна-масавыхмерапрыемстваўпадобнагаўзроўню. "Уладарсяла" атрымаўсязмястоўным, удзельнікіпадрыхтавалісявельмісумленна. Шкада, што Валожыншчына не бярэўдзелу конкурсе, але Мінскуювобласць, лічу, годна прадставілімаладзечанцы. Янымалайцы, іхвыступбыўвельмітактоўным і прыгожым. Мнеяныбольшзаўсіхспадабаліся.

Філіп Эрбэ, бэльгійскі фатограф:

- З-за даждж уцяжка было дагледзець конкурс да канца. Але, нягледзячы на дрэннаенадвор'е, мне ўсёспадабалася. У нас у Бельгі імерапрыемстваў, звязаных з народнымітрадыцыямі, не праводзяць. Нічогападобнага не бачыўраней. Гэты конкурс натхніўмянезрабіць фотапраект аб традыцыйнай культуры Беларусі. На фотаздымкахбудуцьлюдзі, якіялюбяць і шануюцьвашыя традыцыі.

ВячаслаўРагойша, беларускілітаратуразнаўца:

- Мерапрыемства мне спадабалася. Шкадатолькі, штонадвор'едрэннае, ды і не шмат было інфармацыіаб конкурсе ў самімРакаве. Калі б супрацоўнікірайвыканкама не запрасілісюды, так і не даведаўся б пра конкурс. З удзельнікаўбольш за ўсёспадабалісяпалачане. У іхусё на падворкунапісана на беларускаймове, і па прадуктах на стале я асабістаўбачыў, штогэтыялюдзіпрацуюць на зямлі. Плюс у іх буйнаяхатняе гаспадарка — у ёй каля 30 курэй. Сапраўдныяўладарысяла!

Дэмаграфічная бяспека
Перамозе прысвячаецца
Першая Сусветная вайна на Мядзельшчыне 1914–1918 гг.
 АДР
2018 год – ГОД МАЛОЙ РАДЗІМЫ
Інтэрнэт-рэсурсы